Jag tog i dag med mig hela fotopaketet för att dokumentera lite från Sunnerstaviken och se hur långt kläckningarna bland sjöfåglarna kommit. Nyligen har en  stor kull gräsänder kläckts, det blev 10 nya individer. Det tillverkades även sothöns i ett rede alldeles bredvid bryggan. Svanen har ännu inte börjat visa några små. Så hade jag äran att få se en gråhakedopping, ny art för mig.