Hågadalen med Kung Björns hög i ena änden och Lurbo bro i den andra änden är några kilometer med öppen natur att besöka. I dess lägsta delar slingrar sig Hågaån fram mot mälarfjärden Ekoln. Området  gränsar mot Håga by, Flogsta, Eriksberg, Norby samt Gottsunda och längst söderut Lurbo, där Hågaån faller en bit och rinner ut i Ekoln, samt på andra sidan, skogsområdet Nåsten.
( Både Hågadalen och stora delar av Nåsten är naturreservat som snart blir söndertrampat då O-ringen skall gå där år 2020. Tydligen tar ingen lärdom av tidigare misstag.)

Turen började med cykel till dalen och över ån vid linnébron. Sedan genom ett antal fägrindar och färister.
Det var mycket torrt här, räcker gott med en kastad fimp för att få större gräsbrand. Marken var på de öppna ställena helt brun, inget grönt kvar. Dock fanns lite grönt i skuggiga partier och längs ån samt skogskanten och träddungar.

Trots den hårda torkan fanns det blomster på några ställen där fukt har trängt fram eller i skuggan. Kardborren trivs när det blir tufft, här fanns stora bestånd av denna fina fågelmatare. Många småfåglar gillar dess frön på hösten och vintern.

Den boskap som går här är får, en art med läskiga horn, men de var snälla, lät sig klias. De orkar väl inte bråka i värmen då saltstenen och vattenkaret var mest intressant. Vid kanten mot Eriksberg går en skock ungnöt och betar i åkanten. De får saftigt och fint bete där, så även bra tillgång till vatten i ån.

Vid hemkomsten grillade jag en bit svensk fläskkarré och tittade på de kraftigt växande regnmolnen…hoppas.
SMHI har nu gått ut med en klass 1 varning för höga temperaturer, det innebär en temperatur på 30 grader eller mer under helgen.