Årike Fyris är större delen av området kring Fyrisån nedströms Kungsängsbron till Flottsundsbron. Området avsattes som naturreservat den 29 juni 2018. Samtidigt med  Hammarskog och Kronparken.

I området finns det kända Kungsängen med Kungsängsliljan, ett välbesökt fågeltorn vid Övre föret. Vid Storåns utlopp i Övre föret finns ett skådargömsle. Övre föret kan vissa tider på året uppvisa en mångfald av flyttande fågel.
Ån flyter genom ett öppet slättlandskap omgärdat av öppna ängar och stora buskage. Mycket lite har under åren påverkats, endast muddring för att säkerställa framkomlighet för yrkessjöfarten från Mälaren.
Vid passagen av Ultuna  lantbruksuniversitet finns en del brygg och strandförstärkningar gjorda för att gynna strandnära friluftsliv. Längre nedströms blir strandområdet mer av sankmark vilket gynnar många djurarter. Såväl Mink som Utter härjar här. Rådjuren smyger omkring i skymning och gryning för att få sig lite vatten. Grodorna ställer vid säsong till med trafik trubbel då de förflyttar sig en masse i bygden.
Vid Sunnerstaåsens norra ände ligger Nedre föret med den lilla sjön Sunnerstaviken. Här har kommunen byggt en brygga så man kommer ut från vassen och kan beskåda fågellivet i en liten slättsjö. (Här fångades våren 2018 en 8 Kg tung Gädda).