Nu kommer flyttarna tillbaka. Kanske lite tidigt men de har ju öppet vatten i Fyrisån.
Vid Övre föret skådade jag Knölsvan,  Knipa, Storskrake, Gråkråka och Gräsand.
Gräsänderna höll ting lät det som nedanför Övre föret vid lermaden.

Vid skrivande stund har även Sångsvan, Kanadagås, Grågås, Vattenrall, mindre hackspett och en Spetsbergsgås  rapporterats från området till Artportalen.

Då kan vi väl snart rapportera Vitkindad gås och flertalet vadare, men först ska de kalla nätterna och ett snöoväder passera, vilket kommer att  ge trevlig spårsnö.